Obrovská priepasť (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Jablonov nad Turou.

Rozloha:

Ochrana: Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana jaskyne v Slovenskom krase v planine Dolný vrch, v ktorej je najhlbšou priepasťou v slovenskej časti. Celková hĺbka je 103m. Najbohatšia sintrová výzdoba je v časti Galéria. Jaskyňa je jednou z reprezentatívnych lokalít svetového prírodného a kultúrneho dedičstva „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu“. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Dolný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.