Snežná diera (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Bôrka.

Rozloha:

Ochrana: Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana cenného krasového javu v Slovenskom krase – jednej z typových lokalít ľadových jaskýň a súčasti lokality svetového prírodného a kultúrneho dedičstva „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu“. Je to 45m dlhá dynamická ľadová jaskyňa s malým množstvom ľadovej výplne. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Horný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.