Brázda (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Silica.

Rozloha:

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu prírodných hodnôt najhlbšej priepasti Slovenského krasu, ktorou je priepasť Brázda (Barazdaláš). Je to korózna priepasť hlboká 181m.