Ardovská jaskyňa (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Ardovo.

Rozloha:

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu prírodných i archeologických hodnôt Ardovskej jaskyne. Vznikla na puklinách vo vápencoch koróznou činnosťou vody. Sintrové formy. Archeologické nálezy z laténskej a halstattskej doby i bukovskej kultúry.