Územia európskeho významu

Na území okresu Dunajská Streda sa nachádza 14 území európskeho významu.

Číčovské luhy (SKUEV0182)

Číčovské luhy (SKUEV1182)

Čiližské močiare (SKUEV0227)

Čiližské močiare (SKUEV1227)

Dunajské luhy (SKUEV0090)

Dunajské luhy (SKUEV2090)

Eliášovský les (SKUEV0083)

Karáb (SKUEV0160)

Klátovské rameno (SKUEV0075)

Kľúčovské rameno (SKUEV0293)

Kľúčovské rameno (SKUEV1293)

Konopiská (SKUEV0156)

Malý Dunaj (SKUEV0822)

Severný Bodícky kanál (SKUEV0093)