Územia európskeho významu

Na území okresu Žilina sa nachádza 12 území európskeho významu.

Kľak (SKUEV0240)

Kľak (SKUEV2240)

Kozol (SKUEV0239)

Kysucké Beskydy (SKUEV0288)

Lúčanská Fatra (SKUEV0930)

Malá Fatra (SKUEV0252)

Meandre Rajčianky (SKUEV0885)

Slnečné skaly (SKUEV0667)

Strážovské vrchy (SKUEV0256)

Strečnianske meandre Váhu (SKUEV0665)

Šujské rašelinisko (SKUEV0255)

Varínka (SKUEV0221)