Z Púchova na Vápennú skalu – Púchov

Z Púchova na Vápennú skalu – Púchov

Orientačné miesta: Púchov, Župný dom (30min) – Púchovská skala (1hod) – Vápenná skala (479m).

Dĺžka: 4,9km.

Čas prechodu: 1hodina 30 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 283m/klesanie 20m.

Farba: Zelená

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny zelený chodník začína pri Župnom dome v Púchove, kde sa nachádza Múzeum púchovskej kultúry. Pokračuje po ulici Obrancov mieru na ulicu Komenského, kde odbočuje vľavo a popri hlavnej ceste pokračuje k autobusovej zastávke pri bývalej mliekarni, kde odbočuje vpravo a okolo kríža stúpa po spevnenej ceste na Púchovskú skalu. Tu sa nachádzalo hradisko. Dnes je tu oddychová zóna so studničkou, ku ktorej je odbočka z chodníka. Chodník ďalej pokračuje ponad záhradkársku osadu na hrebeň a po lesnej ceste pokračuje do lokality Lachovec, kde sa napája na žltý turistický chodník (8581). Spolu s ním pokračuje okolo studničky pod Vápenkou a vystupuje k Vápennej skale, kde končí.