Maloplošné chránené územia

Na území okresu Zvolen sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 8 prírodných rezervácií, 4 prírodné pamiatky, 3 chránené areály a 1 obecné chránené územie.

Arborétum Borová hora

Boky

Dedovec

Dolná Zálomská

Gajdošovo

Gavurky

Mačinová

Mláčik

Pod Dudášom

Potok Zolná

Pralesy Slovenska – Balov grúň

Pralesy Slovenska – Brdo

Pralesy Slovenska – Demian

Príslopy

Prosisko

Pyramída

Turovský sopúch

Zadná Poľana

Zolniansky lahar