Maloplošné chránené územia

Na území okresu Zvolen sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 8 prírodných rezervácií, 4 prírodné pamiatky, 3 chránené areály a 1 obecné chránené územie. Arborétum Borová hora Boky Dedovec Dolná Zálomská Gajdošovo Gavurky Mačinová Mláčik Pod Dudášom Potok Zolná Pralesy Slovenska – Balov grúň Pralesy Slovenska – Brdo Pralesy Slovenska – Demian Príslopy Prosisko Pyramída Turovský sopúch Zadná Poľana Zolniansky lahar

Tisy na Mláčiku

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre tisu obyčajného s výškou 8 a 7m, obvodom kmeňa 88 a 56cm, priemerom koruny 7 a 6m a vekom 150 rokov. Je chránený z vedeckých, kultúrno-výchovných a ekologických dôvodov. Nachádza sa pri obci Železná Breznica na východnom okraji dielca 774.

Jedle na Mláčiku

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina 10 exemplárov jedle bielej s výškou od 34 do 41m, obvodom kmeňa od 287 do 490cm, priemerom koruny od 4 do 9m a vekom od 150 do 200 rokov. Sú chránené z dôvodov zachovania starých hmotnatých stromov pre študijné, vedecké a ekologické účely. Nachádzajú sa v obci Železná Breznica v severovýchodnej časti porastu.

Borovica Ľudmily Podjavorinskej

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Borovica lesná s výškou 23m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 20m a vekom okolo 150 rokov. Je chránená z kultúrno-výchovných, historických a estetických dôvodov. Viaže sa na spisovateľku Ľudmilu Podjavorinskú. Nachádza sa v Sliači v areáli kúpeľov medzi objektom liečebného domu Slovensko a správou kúpeľov.