Borovica Ľudmily Podjavorinskej

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Borovica lesná s výškou 23m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 20m a vekom okolo 150 rokov. Je chránená z kultúrno-výchovných, historických a estetických dôvodov. Viaže sa na spisovateľku Ľudmilu Podjavorinskú. Nachádza sa v Sliači v areáli kúpeľov medzi objektom liečebného domu Slovensko a správou kúpeľov.