Jedle na Mláčiku

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina 10 exemplárov jedle bielej s výškou od 34 do 41m, obvodom kmeňa od 287 do 490cm, priemerom koruny od 4 do 9m a vekom od 150 do 200 rokov. Sú chránené z dôvodov zachovania starých hmotnatých stromov pre študijné, vedecké a ekologické účely. Nachádzajú sa v obci Železná Breznica v severovýchodnej časti porastu.