Prosisko (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Zvolenská Slatina.

Rozloha: 208.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom preglaciálneho reliktného druhu valdštajnky trojpočetnej Magicovej (Waldsteinia ternata ssp. magicii).