Maloplošné chránené územia

Na území okresu Žiar nad Hronom sa nachádza 10 prírodných rezervácií a 3 prírodné pamiatky.

Bralce

Bujačia lúka

Ihráčske kamenné more

Jastrabská skala

Kamenné more

Kamenný jarok

Kapitulské bralá

Kremnický Štós

Pralesy Slovenska – Brvenné

Pralesy Slovenska – Demian

Pralesy Slovenska – Dolný chlm

Pralesy Slovenska – Horná skala

Szabóova skala