Dolná Zálomská (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Poľana v katastri obce Očová.

Rozloha: 24.800m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000.

Opis: Územie je mozaikou mezofilných lúčnych a mokraďnych spoločenstiev. Ide o lokalitu s mimoriadnou diverzitou rastlinných spoločenstiev na malej ploche, ktorá je podmienená rôznorodosťou stanovištných podmienok, najmä vlhkostným gradientom a expozíciou.