Pyramída (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Zvolenská Slatina.

Rozloha: 66.688m2.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1999.

Opis: Vyhlásená bola na zabezpečenie ochrany územia s výskytom xerotermnej flóry a fauny s prvkami panónskych a mediteránnych spoločenstiev v stredohorských podmienkach. Vyskytujú sa tu aj andezitové skalné útvary na strednom toku Slatiny.