Z Ilavy cez Batinov vrch pod Sedličnú horu

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Batinov vrch (405m) – Rázcestie modrý TZCH.

Dĺžka: 3,8km.

Čas prechodu: 1 hodina 30 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 255m/klesanie 53m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 150m odbočuje vpravo na lesný chodník. Po tomto chodníku stúpa na vrch Batina (405,8m), ktorý je tiež známy ako Batinov vrch. Z vrcholu pokračuje po hrebeni juhovýchodným smerom na Sedličnú horu (498,2m). Z nej mierne klesá až k modrému turistickému chodníku (2423a), na ktorom končí. Z chodníka sú pekné výhľady na Považské podolie s Ilavskou kotlinou a vrcholy Strážovských vrchov.