Park pri kaštieli v Klobušiciach

Park pri kaštieli v Klobušiciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park v anglickom štýle z 1.polovice 19.storočia sa rozprestiera zväčša východným smerom od kaštieľa a vypĺňa priestor medzi ním a súčasnou hlavnou cestou. Park bol komponovaný ako voľná príroda, kde sa skupiny stromov striedali s trávnatými porastami. Prechod medzi stavbami a parkom sprostredkovalo nádvorie so zeleňou, ktorého záhradnícka úprava pravdepodobne vrcholila na konci 19. a začiatkom 20.storočia. Kaštieľ bol od parku oddelený samostatným oplotením. Záhrade dominovala stavba oranžérie s exotickými rastlinami, skleníky a letníky, ktoré dnes už neexistujú. Park bol upravovaný v rokoch 1930 a 1959-1960. Rozloha parku je 7ha a má pôdorys nepravidelného obdĺžnika. V parku rastú mnohé vzácne dreviny. Nachádzajú sa tu chránené stromy Klobušické platany, Klobušický javor a Tuja v Klobušiciach. Parku prospela prítomnosť Poľnohospodárskej učňovskej školy s internátom, ktorá sídlila v priestoroch kaštieľa po roku 1945. Učni sa vtedy v rámci výuky venovali odbornej údržbe parku. Park sa nachádza v Ilave, mestskej časti Klobušice v severnej časti.