Klobušické platany

Chránené stromy vyhlásené v roku 1994 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Je to skupina troch platanov západných s obvodom kmeňa 357, 392 a 441cm, priemerom koruny 22-30m, výšky 22-25m a odhadovaného veku 200 rokov. Ochrana z dôvodu ich zriedkavého zastavania v mestskej a parkovej výsadbe v regióne. Vynikajú vekom, dimenziami, biologickými a sadovníckymi hodnotami. Platan západný pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol dovezený v 17.storočí. Jeho mohutný vzrast a zvláštne škvrnito sfarbené kmene (borka sa odlupuje v podobe malých sivohnedých šupín, pričom sa objavuje zelenkasto alebo žltkasto sivá mladá kôra) zaraďujú platany medzi najkrajšie parkové stromy. Pozoruhodné jedince rastú v parku pri klasicistickom kaštieli.