Klobušické platany – Ilava

Klobušické platany – Ilava

Poloha: Stromy rastú v Ilave, mestskej časti Klobušice v parku pri kaštieli.

Druh: Platan západný.

Dôvod ochrany: Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1994 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Ochrana z dôvodu ich zriedkavého zastavania v mestskej a parkovej výsadbe v regióne. Vynikajú vekom, dimenziami, biologickými a sadovníckymi hodnotami.

Opis: Je to skupina troch platanov západných s obvodom kmeňa 357, 392 a 441cm, priemerom koruny 22-30m, výškou 22-25m a odhadovaným vekom 200 rokov. Platan západný pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol dovezený v 17.storočí. Jeho mohutný vzrast a zvláštne škvrnito sfarbené kmene (borka sa odlupuje v podobe malých sivohnedých šupín, pričom sa objavuje zelenkasto alebo žltkasto sivá mladá kôra) zaraďujú platany západné medzi najkrajšie parkové stromy.