Z Ilavy cez Starý háj pod Vlčinec

Orientačné miesta: Ilava (bus) – Starý háj (517m) – Chaty-Iliavka (400m) – Rázcestie modrý TZCH.

Dĺžka: 4,7km.

Čas prechodu: 2 hodiny.

Prevýšenie: Stúpanie 299m/klesanie 83m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Chodník začína v Ilave, v lokalite Skala, na odbočke zo štátnej cesty na mestskú časť Iliavka. Pokračuje po ceste do tejto mestskej časti a približne po 820m odbočuje vľavo na lesnú cestu. Stúpa na vrch Stará háj (517,9m). Z vrcholu pokračuje najskôr miernym klesaním, neskôr po hrebeni ponad chatovú osadu, zľava obchádza kopec s vysielačom a vychádza na lúky. Poľnou cestou prichádza do lokality Chaty-Iliavka. Tu začína zelený miestny chodník do osady Háj. Žltý chodník pokračuje miernym stúpaním až k modrému turistickému chodníku (2423a) pod vrch Vlčinec (681,6m), kde končí. Z chodníka sú pekné výhľady na Považské podolie s Ilavskou kotlinou a vrcholy Strážovských vrchov.