Územia európskeho významu

Na území okresu Bratislava IV sa nachádza 9 území európskeho významu.

Bratislavské luhy (SKUEV0064)

Bratislavské luhy (SKUEV2064)

Devínska hradná skala (SKUEV0800)

Devínska Kobyla (SKUEV0280)

Devínske alúvium Moravy (SKUEV0312)

Homoľské Karpaty (SKUEV0104)

Morava (SKUEV0314)

Štokeravská vápenka (SKUEV0502)

Vydrica (SKUEV1388)