Socha svätého Jána Nepomuckého v Košeci

Socha svätého Jána Nepomuckého v Košeci

Socha svätého Jána Nepomuckého je osadená na ústrednom podstavci, na bočných podstavcoch sú sochy anjelov. Pochádza z roku 1872 a dal ju postaviť košecký farár Ján Budinský na sútoku Podhradského potoka a bývalého odtoku z mlyna. Socha sa na tomto mieste zachovala dodnes, odtokové koryto od mlyna už neexistuje a popred sochu vedia cesta s novopostaveným mostom.