Socha svätého Jána Nepomuckého v Košeci

Socha svätého Jána Nepomuckého v Košeci

Socha svätého Jána Nepomuckého je osadená na ústrednom podstavci, na bočných podstavcoch sú sochy anjelov. Pochádza z roku 1872 a dal ju postaviť košecký farár Ján Budinský na sútoku Podhradského potoka a bývalého odtoku z mlyna. Nepoškodená socha sa na tomto mieste zachovala dodnes, odtokové koryto od mlyna už neexistuje a popred sochu vedie cesta s novopostaveným mostom. Za sochou rastie mohutný strom sofora japonská. Socha sa nachádza v centre obce Košeca, severovýchodne od rímskokatolíckeho Kostola nanebovzatia Panny Márie.