Socha svätého Floriána v Pruskom

Socha svätého Floriána v Pruskom

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1968. Nachádza sa pri Kostole svätého Petra a Pavla, apoštolov v centre obce Pruské, pri severozápadnej vstupnej bráne v ohradnom múre. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Hruškovitý podstavec.

Socha. Rokoková socha svätého Floriána na podstavci z konca 18.storočia.