Socha svätého Jána Nepomuckého v Ilave

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Pieskovcový podstavec sa skladá z viacerých častí.

Socha. Baroková kamenná socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1754 na podstavci. Je vysekaná z jedného kusa pieskovca. Opravovaná bola v rokoch 1852, 1906, 1912, 1933 a 1957. Tieto roky sú uvedené na zadnej strane podstavca. Išlo o neodborné renovácie, počas ktorých socha strácala zo svojej hmoty a cementovými tmelmi sa laicky dotvárala jej modelácia čím sa úplne zmenila. V rokoch 2002-2014 bola socha uložená v depozite. V roku 2014 bola zreštaurovaná a vrátila sa na pôvodné miesto do Parku S. Rausa (mestský park) pred Kostolom všetkých Svätých. Autormi reštaurovania sochy sú akademickí sochári Ondrej Csütörtöki a Arpád Mézes. Cieľom reštaurácie bolo doplnenie modelácie sochy a jej farebná úprava.