Socha svätého Jána Nepomuckého v Ilave

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Pieskovcový podstavec sa skladá z viacerých častí. Na jeho prednej časti je uvedený rok postavenia sochy 1754.

Socha. Baroková kamenná socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1754 na podstavci. Je vysekaná z jedného kusa pieskovca. Opravovaná bola v rokoch 1852, 1906, 1912, 1933 a 1957, o čom svedčia dátumy na zadnej strane podstavca. Išlo o neodborné renovácie, počas ktorých socha strácala zo svojej hmoty a cementovými tmelmi sa laicky dotvárala jej modelácia čím sa úplne zmenila. V rokoch 2002-2014 bola socha spolu s podstavcom rozobratá a uložená v depozite v priestoroch mestskej kotolne. V roku 2014 bola zreštaurovaná a vrátila sa na pôvodné miesto do Parku Štefana Rausa pred Kostol všetkých svätých v Ilave. Autormi reštaurovania sochy sú akademickí sochári Ondrej Csütörtöki a Árpád Mézes. Cieľom reštaurácie bolo doplnenie modelácie sochy a jej farebná úprava. Modelácia sochy je približne na 60% rekonštrukciou a farebná úprava je úplnou rekonštrukciou sochy.