Socha svätého Floriána v Ilave

Socha svätého Floriána v Ilave

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v mestskom parku na Mierovom námestí. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný štvorboký hranolový podstavec.

Socha. Klasicistická socha svätého Floriána z roku 1827. Je to polychrómová kamenná socha. O jej vznik sa  zaslúžila Barbora Csenetská. Opravovaná bola v roku 1992 a vysvätená v roku 1993.