Socha svätého Floriána v Ilave

Socha svätého Floriána v Ilave

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Mierovom námestí v Ilave v Parku Štefana Rausa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný štvorboký hranolový podstavec.

Socha. Klasicistická socha svätého Floriána z roku 1827. Je to polychrómovaná kamenná socha. O jej vznik sa  zaslúžila Barbora Csentská. Opravovaná bola v roku 1992 a znovu vysvätená 2.5.1993.