Mariánsky stĺp v Ilave

Mariánsky stĺp v Ilave

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Mierovom námestí v mestskom parku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp. Barokový mariánsky stĺp so sochou. Opravovaný bol v rokoch 1933, 1957 a 1990.

Socha. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1752. Originál sochy sa nachádza v mestskom múzeu.

Kópia sochy. Kópia barokovej sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1990. V roku 2020 bola vyčistená.