Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka bol postavený v 18.storočí. V budove bola pôvodne koncom 18.storočia zriadená cirkevná evanjelická škola s učiteľským bytom. Pôvodne sa skladal z troch navzájom spojených častí. Učiteľský byt bol v prednej časti domu, jednotriedna škola v strednej časti domu tu sídlila ešte v roku 1921 a v zadnej časti domu bola dvojpodlažná hospodárka budova. Dvor bol oplotený dreveným latkovým plotom. Budova je prízemná stavba vidieckeho typu s obdĺžnikovým pôdorysom a hĺbkovou zástavbou do dvora. Dom bol prestavovaný v rokoch 1923-1924 a 1943. Po odkúpení objektu od posledného majiteľa stolára Jána Gábrišku prebehla ďalšia úprava v rokoch 1964-1965. Rozsiahlou rekonštrukciou prešla budova v rokoch 1975-1976. Dispozičné riešenie zostalo zachovalé, ale hospodárska budova sa prestavala na prednáškovú sálu a sociálne zariadenia. Poschodie bolo upravené tiež a malo byť určené na skladovanie predmetov. Rovnako došlo k úprave strechy, pri ktorej sa zjednotila jej výška nad obytnou časťou a triedou. Ako nová krytina sa použil šindeľ. V celom objekte boli uložené nové drevené trámové stropy. Celý dom bol tiež zospodu odizolovaný proti vlhkosti. Fasáda bola jednotne natretá novým bielym vápenným náterom. V byte a triede sa obnovili pôvodné drevené podlahy a tehlová dlažba v predsieni. Vybúrali sa pôvodné dvere do triedy z chodby v zadnej časti (v bývalej hospodárskej budove), ktoré boli určené pre žiakov. Učiteľ vstupoval do triedy iným vchodom. Urobili sa tiež nové menšie okná a dvere, aby sa viac približovali pôvodným. Zo schodov do bytu bolo odstránené zastrešenie. Celý dvor a záhrada boli oplotené novým latkovým plotom. V dome došlo aj k zavedeniu nových rozvodov elektroinštalácie, vodovodu a vykurovania elektrickými kachľami. Ďalšie úpravy prebehli v roku 1995. V dome v Uhrovci na Námestí Ľ. Štúra 145 sa v súčasnosti nachádza múzeum s pamätnými izbami rodákov Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra.