Pamätný dom Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Je to samostatne stojaci prízemný rodinný dom postavený v roku 1909 v secesnom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s podpivničením. Fasádu má zdobenú ornamentálnym tvaroslovím. Uličné priečelie je štvorcové, s mierne vystupujúcim rizalitom na šírku dvoch okenných osí. Rizalit je ukončený oblúkovou atikou s polkruhovým otvorom. Priečelie člení horizontálna podokenná rímsa a výrazne profilovaná konzolová korunná rímsa. Nárožia sú zvýraznené omietkovou bosážou. Budova je zastrešená valbovou strechou. JUDr. Janko Jesenský pôsobil v Bánovciach nad Bebravou v rokoch 1905-1914 a v tomto dome žil od roku 1909. Na fasáde je umiestnená jeho pamätná tabuľa. Pamätný dom stojí v Bánovciach nad Bebravou na ulici Jesenského 19.