Budova mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätné tabule vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Novorenesančná budova mestského úradu bola postavená v roku 1861. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Priečelie zdobia po bokoch vstupu stĺpy s kompozitnými hlavicami. V malej atike nad stredovou osou je umiestnený starý erb mesta. Budova zohrala významnú úlohu počas SNP. V budove sídlil revolučný okresný národný výbor. Jeho ustanovujúca schôdza sa konala 2.septembra 1944. Keď sa Nemci v meste usadili natrvalo, používali budovu pre svoje účely. V okolí mesta a v samotnom meste podnikali odvetné akcie proti partizánom. Pri týchto akciách vypálili veľa domov a zavreli veľa ľudí. V suteréne budovy malo gestapo väzenie, v ktorom týchto väzňov (civilov i partizánov) mučilo. Najčernejším dňom v histórii budovy bol 29.november 1944. V podvečer dalo gestapo vyprázdniť námestie a ľudí zahnalo do bočných ulíc. Z pivnice mestského domu doslova vynášali takmer na smrť dobité obete a nevládne telá nakladali na pripravené nákladné auto, ktoré ich odviezlo na miesto popravy. Po štvrťhodine sa auto vrátilo pre ďalších väzňov. Budova mestského úradu stojí v Bánovciach nad Bebravou v juhovýchodnom rohu Námestia Ľudovíta Štúra 1.

Pamätná tabuľa I. Pamätná tabuľa obetiam SNP.

Pamätná tabuľa II. Pamätná tabuľa revolučného národného výboru.