Pamätná tabuľa obetiam SNP v Bánovciach nad Bebravou

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätné tabule vyhlásený v roku 1963. Pieskovcová pamätná tabuľa bola osadená v roku 1951. Venovaná je pamiatke hrdinov a partizánov padlých v 2.svetovej vojne. Autorom je J. Pospíšil. V jej hornej časti sa nachádza reliéf znaku Zväzu protifašistických bojovníkov. V dolnej časti na konzole je reliéf vavrínového venca. Medzi reliéfmi je nápis: „Večná sláva vám padlým hrdinom a partizánom“. Pod ním je uvedených 21 mien obetí. Pamätná tabuľa sa nachádza na budove mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou, na Námestí Ľudovíta Štúra 1.