Maloplošné chránené územia

Na území okresu Dunajská Streda sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 4 prírodné rezervácie, 1 prírodná pamiatka a 7 chránených areálov.

Číčovské mŕtve rameno

Čiližské močiare

Foráš

Gabčíkovský park

Hetméň

Hubický park

Jurovský les

Klátovské rameno

Konopiská

Kráľovičovokračiansky park

Kráľovská lúka

Opatovské jazierko

Ostrov orliaka morského

Rohovský park

Tonkovský park