Tonkovský park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Nový Život, časť Tonkovce.

Rozloha: 67.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Tonkovciach.

Opis: Ochrana historického parku založeného v anglickom slohu okolo kaštieľa z 19.storočia. Je tvorený prevažne domácimi drevinami, vyskytujú sa tu i cudzokrajné dreviny. Park je pamiatkovo chránený.