Maloplošné chránené územia

Na území okresu Galanta sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 2 prírodné rezervácie, 4 prírodné pamiatky, 8 chránených areálov a 1 obecné chránené územie.

Abrahámsky park

Dubník

Galantský park

Košútsky park

Mačiansky háj

Mačiansky presyp

Mostovské presypy

Obecné chránené územie obce Dolná Streda

Park pri ihrisku

Seredský park

Sládkovičovská duna

Sládkovičovský park

Šalgočiansky park

Štrkovské presypy

Tomášikovský park

Tomášikovský presyp