Dubník (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Galanta, v katastri obcí Pusté Sady a Vinohrady nad Váhom a v okrese Hlohovec, v katastri obce Dvorníky.

Rozloha: 1.651.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 165,19ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana posledných vzácnych a ojedinelých zvyškov prirodzených lesných spoločenstiev (zo skupiny lesov juhovýchodnej Európy), zmiešaných dubových lesov s bohatým krovitým a bylinným podrastom a s hniezdiskami chránených a vzácnych druhov vtákov. Ornitologická lokalita výrika malého. Pôdnym typom je černozem, geologickým podkladom spraš. Na okraji rezervácie sa nachádzajú staré duby vhodné ako vtáčie hniezdisko. Národná prírodná rezervácia je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Dubník, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.