Maloplošné chránené územia

Na území okresu Galanta sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 2 prírodné rezervácie, 4 prírodné pamiatky, 8 chránených areálov a 1 obecné chránené územie. Abrahámsky park Dubník Galantský park Košútsky park Mačiansky háj Mačiansky presyp Mostovské presypy Obecné chránené územie obce Dolná Streda Park pri ihrisku Seredský park Sládkovičovská duna Sládkovičovský park Šalgočiansky park Štrkovské presypy Tomášikovský park Tomášikovský presyp

Topoľ čierny v Kajale

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996 pre svoj estetický, zdravotný, krajinársky, historický, ekologický a spoločenský význam. Je to topoľ čierny s obvodom kmeňa 516cm, výškou 32m, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Rastie na severnom okraji obce pri kanáli.

Platany v Sládkovičove

Za chránené boli vyhlásené v roku 1981, novelizované v roku 1996. Sú významné svojim vzrastom a tvarom, majú aklimatizačný význam exotických drevín v našej oblasti a estetický, vedecký, ekologický, krajinársky a zdravotný význam v intraviláne. Dva exempláre platana východného. Prvý má obvod kmeňa 305cm, výšku 22m, priemer koruny 23m, druhý má obvod kmeňa 312cm, výšku 22m a priemer koruny 25m. Oba stromy majú 150 rokov. Rastú medzi parkom a cukrovarom neďaleko Cukrovarskej ulice.

Platan východný v Jelke

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996. Je to najmohutnejší strom v okrese. Má mimoriadnu krajinársku hodnotu. Je významný z hľadiska aklimatizácie exotických drevín v našej oblasti. Má estetický a topograficko-branný význam. Významný je i z ekologického a krajinárskeho hľadiska. Platan východný s obvodom kmeňa 750cm, výškou 30m, priemerom koruny 30m a vekom 250 rokov. Rastie na pozemku susediacom s areálom poľnohospodárskeho družstva na konci obce smerom na Veľké Úľany.