Platan východný v Jelke

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996. Je to najmohutnejší strom v okrese. Má mimoriadnu krajinársku hodnotu. Je významný z hľadiska aklimatizácie exotických drevín v našej oblasti. Má estetický a topograficko-branný význam. Významný je i z ekologického a krajinárskeho hľadiska. Platan východný s obvodom kmeňa 750cm, výškou 30m, priemerom koruny 30m a vekom 250 rokov. Rastie na pozemku susediacom s areálom poľnohospodárskeho družstva na konci obce smerom na Veľké Úľany.