Pagaštan konský v Gáni

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996, pre svoj vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam. Je významný z hľadiska vzrastu, tvaru, aklimatizácie exotických drevín v našej oblasti a plní i estetickú a zdravotnú funkciu v intravilánoch. Pagaštan konský s obvodom kmeňa 300cm, výškou 15m, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Rastie pred budovou štátnych majetkov pri hlavnej ceste.