Hubický park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Hubice.

Rozloha: 390.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Hubiciach.

Opis: Ochrana rozsiahleho a architektonicky zaujímavo riešeného krajinárskeho historického parku s veľkým množstvom cudzokrajných drevín. Bol založený v 80.rokoch 19.storočia. Je tu zastúpená aj drobná architektúra. Park je pamiatkovo chránený, verejnosti nie je prístupný.