Busta Jozefa Kronera v Považskej Bystrici

Busta Jozefa Kronera v Považskej Bystrici

Bronzová busta znázorňuje tvár Jozefa Kronera v nadživotnej veľkosti s faksimile podpisu. Pamätník je venovaný umeleckej rodine Kronerovcov. Pozostáva z bronzovej busty umelca umiestnenej na veľkom prírodnom kameni s viditeľnými skamenelinami pradávnych živočíchov, dovezeného z kameňolomu v Ladcoch. Autorkou je Ing. arch. Mgr. Art. Elena Pätoprstá z Bratislavy. Podstavec váži približne 8 ton, bronzová busta 15kg. Pamätník s bustou bol odhalený 6.septembra 2013. FInancovaný bol zo sponzorských darov a mená sponzorov boli uložené do kovovej schránky pod sochou. Stojí v Považskej Bystrici, v obytnej štvrti Lány na okraji parku na námestí. V roku 2017 bol zaradený medzi pamätihodnosti mesta.