Busta Andreja Hlinku v Jasenici

Busta Andreja Hlinku v Jasenici

Originál tejto busty sa nachádza v Ilave, kde bola prvýkrát odhalená 29.6.1939, no krátko po 2.svetovej vojne v roku 1945 zmizla. Našli ju robotníci demolačnej čaty v 70.rokoch 20.storočia pri asanácii pred výstavbou kultúrneho domu a odniesli ju do zberných surovín. Zásluhou vedúceho Zberných surovín v Ilave, Ferdinanda Pavlíka, ktorý ju zakopal vo svojej záhrade v Jasenici, nebola busta zničená. Po roku 1989 bol originál busty odhalený pred kostolom v Jasenici. Autorom busty je akademický sochár Jozef Pospíšil. Po dlhých rokovaniach predstaviteľov Jasenice a Ilavy o tom, kde bude busta umiestnená, sa nakoniec dohodli, že originál sa vráti do Ilavy a v Jasenici bude umiestnená kópia. Tak sa originál vrátil na svoje pôvodné miesto v Ilave (odhalený 10.5.1992) a v Jasenici bola 27.9.1992 odhalená iba jej verná kópia. V roku 2010 bola busta a jej okolie upravené. Busta Andreja Hlinku stojí pred rímskokatolíckym kostolom Svätého Michala Archanjela v strede obce napravo od hlavnej cesty.