Busta Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici

Busta Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici

Bronzová busta M. R. Štefánika je osadená na žulovom hranolovom podstavci. Jej autormi sú akademický sochár Prof. Peter Roller (1948) a Magdaléna Rollerová, rodená Ihriská. Odhalená bola 30.10.2008. Umiestnená je vo foyer obradnej siene Mestského úradu v Považskej Bystrici. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.