Vodopád Betty – Beluša

Vodopád Betty – Beluša

Poloha: Vodopád sa nachádza v celku Strážovské vrchy, podcelok Trenčianska vrchovina, časť Butkovské bradlá, v katastri obce Beluša. Nachádza sa juhovýchodne od obce, v dolinke medzi vrchmi Kontúrovec (451,6m) a Vŕšok (461,8m).

Nadmorská výška: 380m.

Rieka: Vŕšok.

Typ vodopádu: Erózny.

Výška vodopádu: 1m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Voda potoka Vŕšok v tomto mieste prekonáva skalný prah tvorený odolnejším podkladom. Prístup do dolinky je od chatovej osady v lokalite Rybníky, cez lúku po pravom brehu potoka Vŕšok. Pod vodopádom sa nachádza prameň Pod Vŕškom a kúsok nad ním prameň Pod obrázkom.