Prameň Pod Vŕškom – Beluša

Prameň Pod Vŕškom – Beluša

Prameň vyvierajúci do plastovej rúry, prekrytý dreveným prístreškom s plechovou krytinou. Označený je drevenou tabuľkou, na ktorej stojí: „Poseď chvíľu v tichu pri mne, počúvaj zvuk toho šumu. Štebot vtákov, bzukot včiel, možno prídeš aj k rozumu. Ovlaž dlane, tvár aj ducha, nech tvoja púť nie je suchá. Že pod Vŕškom poklad tečie, na to prídeš časom. Každý vie, že stačí voda a zrno bude klasom“. J.V. v roku 2022. Prameň sa nachádza v katastri Beluše, západne od vrchu Vŕšok (461,8m), priamo pri potoku Vŕšok.