Prameň Pod obrázkom – Beluša

Prameň Pod obrázkom – Beluša

Málo výdatný prameň vytekajúci priamo spod koreňov stromu. Označený je drevenou tabuľkou, na ktorej stojí: „Pod koreňmi stromov skrýva sa môj domov. Nevidím ja veľa svetla, ani modrej oblohy. Nájde ma však ľahko každý, kto si hľadí pod nohy.“ J.V. v roku 2022. Nad prameňom sa nachádza kríž, božia muka na stĺpiku a svätý obrázok. Nachádza sa v katastri Beluše, pri potoku Vŕšok, južne od vrchu Vŕšok (461,8m).