Druhé kamenné vráta – Beluša

Druhé kamenné vráta – Beluša

Skalný útvar sa podobne ako prvé kamenné vráta nachádza na ceste do Mojtína (približne 3,8km za prvou tiesňavou). Nazývaný je tiež Dziera pod Rohatúm alebo Dolné mojcínske vráta. Tiesňavou preteká a vytvoril ju Slatinský potok a vedie cez ňu cesta do Mojtína. Pred ňou sa po ľavej strane nachádza kríž. Druhé kamenné vráta sa nachádzajú v Beluši, v katastri miestnej časti Hloža.