Prvé kamenné vráta – Beluša

Prvé kamenné vráta – Beluša

Krátka skalná tiesňava (nazývaná aj Hôžska dziera), ktorou si cestu prerezal Slatinský potok vo vápencoch manínskeho príkrovu. Ľavú stranu tiesňavy tvorí vrch Butkov (746,6m) v Butkovských bradlách a jeho posledná nápadná vyvýšenina Kavčia skala, ktorá prudko zbieha celistvým skalným hrebeňom do doliny. Pravú stranu tvorí miernejší, ale nápadnejší a impozantnejší skalný hrebeň z vrchu Hradište (518,8m). Za vrátami pokračuje tiesňava úzkou dolinou a končí pri kameňolome. Pod ním sa nachádza Studnička pod lomom. Šírka tiesňavy je 10m, skutočná prierva Slatinského potoka je široká iba 2m. Priechod s cestou bol vytvorený umelo, bol vystrieľaný do skaly v 20.storočí v medzivojnovom období. Predtým sa tiesňavou dalo prejsť iba korytom potoka. Drevené vozy bolo nutné rozobrať, preniesť na druhú stranu tiesňavy a opäť zložiť. Pôvodnú šírku tiesňavy naznačuje ponechaný zvyšok skalného hrebeňa (skalnej ihly) čnejúceho sa uprostred najužšieho miesta. Za potokom sa v skale nachádza malá jaskyňa, na pravej strane cesty do Mojtína sa nachádza pamätník. Prvé kamenné vráta sa nachádzajú v katastri Beluše a prechádza nimi cesta do Mojtína.