Škola v Očovej

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná škola. Funkcionalistická budova školy z 30.rokov 20.storočia. Pamätná je ako sídlo partizánskeho štábu a v súvislosti s polyhistorom Matejom Belom-Funtíkom /1867-1749/. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Čsl. armády 91.

Pamätná tabuľa Mateja Bela-Funtíka.