Pamätný dom v Sáse

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Barokový dom z polovice 18.storočia. Stará rímsko-katolícka fara je pamätná v súvislosti so spisovateľom a kňazom Andrejom Truchlým-Sitnianskym /1841-1916/. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Nachádza sa v obci Sása 253.