Náučný chodník Jeleň – Baračka v Trenčianskych Tepliciach

Východisko: Trenčianske Teplice, železničná stanica (270m).

Rok otvorenia: 2010

Zameranie: Prírodovedné, historické.

Typ: Samoobslužný, líniový s odbočkami, obojsmerný, peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 4,9km/235m.

Čas prechodu: 2 hodiny.

Náročnosť: Nenáročná trasa.

Počet zastávok: 6 + 2 úvodné panely.

1. História kúpeľov

2. Jeleň

3. Trenčiansky hrad – Studňa lásky

4. Krasové javy – závrty

5. Klokoč perovitý

6. Legenda o objavení prameňov

Popis: Náučný chodník je v teréne značený smerovníkmi a značkami žltej farby. Zo svojho východiska pokračuje stúpaním lesom k infopanelu č.1, ku ktorému prichádza za 15 minút. Pokračuje 5 minút stúpaním, prechádza okolo Jaskyne pod Jeleňom a prichádza k rázcestiu pod Jeleňom. Odtiaľ je prvá (približne 90m) odbočka k vyhliadke Jeleň, kde je osadený infopanel č.2. Z rázcestia pod Jeleňom pokračuje v miernom stúpaní okolo kaplnky k ďalšiemu rázcestiu, z ktorého je druhá (približne 630m) odbočka k infopanelu č.3. Po návrate z odbočky k rázcestiu pokračuje chodník 10 minút do lokality Pod Grófovcom, z ktorej je možné prejsť okolo infopanela č.4 a závrtov, alebo priamo približne v rovnakom čase 10 minút, k vyhliadke Biela skala. Od vyhliadky chodník už iba klesá 25 minút okolo infopanelov č.5 a 6 do lokality Baračka, kde končí. Na začiatku a na konci náučného chodníka sú osadené rovnaké úvodné infopanely.