Kostol svätého Ladislava v Čachticiach

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Farský rímsko-katolícky kostol svätého Ladislava. Pôvodne gotický kostol bol postavený v rokoch 1373-1390. Dal ho postaviť vojvoda Štibor zo Štiboríc. Mal jednu kostolnú loď s veľkými oknami a na streche malú sedlovú vežičku s prilbicou. Kostol bol od roku 1496 opevnený neskorogotickým kamenným hradbovým múrom. Múr bol upravovaný v 16.-20.storočí. V rokoch 1680-1687 kostol prestavali, rozšírili, zbarokizovali. V roku 1681 postavili predstavanú vežu. V roku 1731 bola obnovená. Pre chybné základy ju ale v roku 1740 zbúrali a postavili novú. V súčasnosti má 10 veľkých okien. Ďalšia úprava prebehla v roku 1759. V roku 1852 bola veža zvýšená. V roku 1756 v nej bolo šesť zvonov. Na vojnové ciele armáda v roku 1916 zobrala štyri zvony a v súčasnosti je vo veži päť zvonov. Pod vežou je hrobka s viac ako 50 rakvami významnejších mešťanov. Posledná úprava kostola prebehla v roku 1978. Kostol je jednoloďový jednovežový, má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Na streche sa nachádza malá sedlová vežička s prilbicou. Vybavenie tvorilo 7 oltárov a kazateľňa. Na arkádovom chóre je neskorobarokový organ. Hodnotné sú barokové dvere na bočnom vchode z roku 1661. Pod kostolom sú tri hrobky. Pravdepodobne je tu pochovaná i Alžbeta Báthoryová. Pochovaní sú tu páni z rodov Forgáč a Orság. Na vonkajšej severnej stene odkryli v roku 1940 pôvodné gotické okno. Renesančný portál zo 17.storočia. Barokový interiér pochádza z 18.storočia. V kostole sa nachádzajú renesančné a barokové epitafy. Do pevnosti vedú cez brány tri vstupy. Kostol stojí na začiatku obce na ulici J. Urbanovského.

Kaplnka. Kaplnka svätého Antona Paduánskeho.

Hradbový múr. Kostol je obohnaný neskorogotickým kamenným opevnením so strieľňami z roku 1496. Iste dobre poslúžilo na obranu proti menším skupinám útočníkov.

Zvonica.

Príkostolný cintorín.

Brána s mostom a schodiskom. Murovaná baroková brána s kamenným oblúkovým mostom a farskými schodmi a portálom bola postavená v roku 1697. Nachádza sa na juhovýchodnej strane opevnenia. Spája opevnený kostol s budovou fary.

Brána so schodiskom. Murovaná baroková brána so schodiskom na kamenných vejároch datovaná Rax Mathes 1496. Prestavaná bola v 17.-18.storočí. Nachádza sa v južnom cípe opevnenia.

Brána. Murovaná baroková vstupná tzv. „Medzihorská brána“ bola postavená v roku 1496. Upravovaná bola v roku 1594, v 17.-18.storočí a koncom 19.storočia. Nachádza sa v severnom múre opevnenia.

Leave a Reply