Kaplnka svätého Antona Paduánskeho v Čachticiach

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Antona Paduánskeho zo začiatku 14.storočia postavená v gotickom slohu. Má malú svätyňu (presbytérium) so šiestimi rebrami. Je to jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nad jej vchodom je drevený chór s maľovanými obrazmi svätcov, ktorý sem bol prevezený z hradnej kaplnky. Je súčasťou komplexu kamennej pevnosti s kaplnkou a Kostolom svätého Ladislava, ktorá stojí na ulici J. Urbanovského 941. Stojí južne od kostola. Upravovaná bola v 1.polovici 17.storočia.

Leave a Reply